Religionsvetenskapliga
sällskapet i Stockholm

www.religionsvetenskapligasallskapet.se 
OBS! medlemskap och årsavgift OBS! 
Programarkiv  
 webbpublicerade föreläsningar 
Några bilder från bokreleasen den 1 september 2013

  Två recensioner av Sällskapets jubileumsbok  

 

 

Program våren 2016

 

Söndagen den 29 maj 2016

Utflykt till Hare Krishnas termpel

Nästa möte med Religionsvetenskapliga sällskapet är vår årliga våruflykt. Den äger rum söndagen den 29 maj kl 11 –16.00 (ungefärlig tid) för att besöka Korsnäs gård. 

Program - hålltider:
Kl 10.31. Centralen - pendeltåg till Tumba station. 
Kl 11.07. Buss 727 mot Skanssundet, avstigning hpl Korsnäs gård 
Kl 12.00. Lunch (laktovegetarisk), 
Kl 12.45. Föreläser Ferdinando Sardella, religionshistoriker vid Stockholms universitet, om Hinduism – vishnavism 
13.30. Puja med sång i templet.
14.00. Kort rundvandring
14.29. Buss åter till Tumba station. 


Begränsat antal platser – först anmälda har företräde. Religionsvetenskapliga sällskapet bjuder sina medlemmar på lunchen. 

Anmälan senast månd den 18 maj till bjorn.skogar@icloud.com 
eller 070-674 80 54 (med telefonsvarare). 

 

PS! Vi påminner om medlemsavgiften för 2016. 
Se nedan!

 

 

Foto från förelsäsningsserien
"Legend och historia
 i religiösa källtexter"

Föreläsningsserien hölls i februari 2012 i samverkan mellan Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm och ABF

 

 

Programarkiv 

 

Fotoreportage

Foto från förelsäsningsserien
"Legend och historia
 i religiösa källtexter" 

Föreläsningsserien hölls i februari 2012 i samverkan mellan Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm och ABF

Fotokavalkad från jubileumsfesten i oktober 2006! 

 

Webbpublicerade föreläsningar

 Teologiska perspektiv på rättstaten 
hos Gustaf Aulén
 
Föreläsning av biskop emeritus Jonas Jonson den 29 november 2012.

  Humanismens idéhistoria
Föreläsning av professor Sven-Erik Liedman den 17 mars 2010.

Erik den helige och Gamla Uppsala
 – Om tolkningen av religiösa symboler 
vid tiden för Sveriges kristnande
 
av docent Olof Sundqvist
(
Föreläsningen hölls i anslutning till Religionsvetenskapliga sällskapets utflykt till Gamla Uppsala den 23 maj 2009.)

 Uppenbarelsekyrkan som tidsvittne – 
Nathan Söderblom och hans uppenbarelseteologi.

av fil. mag. Gunnar Wiberg 
(Föreläsningen hölls i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden i anslutning till Religionsvetenskapliga sällskapets årsmöte den 29 september 2007.)

Religionsvetenskap och teologi i ett 100-årsperspektiv - Nathan Söderblom, Tor Andrae och vår tid 
av professor Jan Hjärpe 
(
Föreläsningen hölls i anslutning till Religionsvetenskapliga sällskapets 100-årsjubileum lördagen den 14 oktober 2006.)

 

Styrelse, publikationsfond
och föredragsverksamhet under 100 år!
 

 

Kort historik

Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm bildades 1906 av en krets där Samuel Fries, Gottlieb Klein, Albert Björck och Lydia Wahlström var centralfigurer. De var alla vänner till Nathan Söderblom och hade tillsammans med Söderblom varit aktiva vid ett av världens tidigaste religionsvetenskapliga initiativ, den religionsvetenskapliga kongressen vid Stockholmsutställningen 1897. Björck var pastor i Swedenborgska kyrkan, Fries var den första kyrkoherden i Oscars församling och Klein var rabbin i judiska församlingen.
     Deras ambition var att genom religionsvetenskapligt samarbete verka för ökat frisinne och en tankeutveckling där religionen inte skulle ses som konserverande utan som en bidragande part i kulturutvecklingen.
     Hösten 2013 kom boken "Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige" ut på Molin & Sorgenfrei Akademiska. Se recension och bokrelease!  

 

Verksamhet

Religionsvetenskapliga sällskapet anordnar fördrag och ger publikationsstöd från sin Publikationsfond. För att få en bild av sällskapets aktuella fördragsverksamhet kan man titta i Programarkivet
    
Vill man få en historisk bild av föredragsverksamhet och stödet från publikationsfonden kan man studera den sammanställning som gjorts inför 100-årsjubileét 2006.  

 

 

I Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, från början av 1900-talet presenteras två av Religionsvetenskapliga sällskapets grundare. Se vidare! 

 

 

Medlemskap och årsavgift.

Man blir medlem genom att sätta in 100 kr på
bankgiro 577-5804
Betalningsmottagare: Religionsvetenskapliga sällskapet.

Man förnyar också årligen sitt medlemskap genom att betala in 100 kr. 
Det skickas inte ut någon betalningsavi för den årliga medlemsavgiften. 

OBS! Glöm inte att uppge namn och adress! 
Uppge även e-postadress om sådan finns. Information till 
medlemmarna skickas i första hand via e-post. 

 

Adress

Religionsvetenskapliga sällskapet
c/o Göran Agrell
Fleminggatan 70 
112 45 Stockholm 
telefon: 08 - 652 89 56

epost: info@religionsvetenskapligasallskapet.se

 

www.religionsvetenskapligasallskapet.se  
 Webbpublicerade föreläsningar  
Programarkiv 

[sidans början]