Teologiska perspektiv på rättstaten 
hos Gustaf Aulén

Föredrag av biskop emeritus Jonas Jonson 
den 29 november 2012 i arrangemang av 
Religionsvetenskapliga Sällskapet i Stockholm

Föredraget publiceras här som pdf-fil.
(webbpublicerat 2013-08-29)

Föredraget utgår från Jonas Jonsons bok 
"Gustaf Aulén: Biskop och motståndsman"
Artos, 2011

 

 

Boken recenserades av professor emeritus Thure Stenström
i en understreckare i Svenska Dagbladet med rubriken:
"En nyanserad bild av biskop Gustaf Aulén" (2012-02-08) 

 

www.religionsvetenskapligasallskapet.se
 webbpublicerade föreläsningar