Religionsvetenskapliga
sällskapet i Stockholm

www.religionsvetenskapligasallskapet.se 
Kort historik 
OBS! Medlemskap och årsavgift OBS! 
Programarkiv  
 Webbpublicerade föreläsningar 
Några bilder från bokreleasen den 1 september 2013 

  Två recensioner av Sällskapets jubileumsbok  

 

 

Program våren 2019

 


I samarbete med Katedralakademin

Samarbetet med Katedralakademin i Stockholms domkyrkoförsamling fortsätter. Under våren 2019 anordnar vi tillsammans två föreläsningar.   
Plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stanTisdagen den 12 februari 

”Gud får inte längre hållas fånge i himlen. Emilia Fogelklous radikala mystik”

Petra Carlsson, docent i systematisk teologi, lektor vid Enskilda högskolan Stockholm (fd Teologiska Högskolan). Efterföljande samtal inleds av docent Björn Skogar.

Tid: tisdag 12 februari kl 18- 20
Plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan

 

Tisdagen den 12 mars

”Livet självt som livets mening? Religion i Ellen Keys författarskap”

Hedda Jansson, doktorand i religionshistoria, Stockholms universitet. Efterföljande samtal inleds av professor Inga Sanner.

Tid: tisdag 12 mars kl 18-20.
Plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan

Välkomna! 
Inget inträde!

 

 

OBS!

Nedanstående är ett arrangemang av 
Samarbetsrådet för judar och kristna. 

Söndagen den 24 februari

Janusz Korczak och barnen

Föreläsning av Ylva Wibaeus, ordförande i Svenska Janusz Korczaksällskapet.
Tid: 15:00 - 16:00
Plats: Själagårdsgatan 13, Stockholm,

‘Doktorns’ radioröst, hans böcker, artiklar och läkargärning revolutionerade synen på barnens rätt och värdighet för snart 100 år sedan. FN:s barnrättskonvention präglas av hans tänkande. 
Janusz Korczak mördades tillsammans med sina skolbarn i förintelselägret Treblinka hösten 1942.

Fritt inträde för medlemmar i Janusz Korczaksällskapet, 50:- för övriga.

https://www.facebook.com/SvenskaKorczaksallskapet/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak

 

OBS!

Medlemmarna i Religionsvetenskapliga sällskapet får information via mail om arrangemang som genomförs av 
Samarbetsrådet för judar och kristna. 

Deras program hittas 
även via deras webbplats.

En koll rekomenderas!  

Program

 

 

 

Programarkiv 

Här kan man kolla föreläsningar och arrangemang från 2004 och framåt! 

 

Fotoreportage

Foto från förelsäsningsserien
"Legend och historia
 i religiösa källtexter" 

Föreläsningsserien hölls i februari 2012 i samverkan mellan Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm och ABF

Fotokavalkad från jubileumsfesten i oktober 2006! 

 

Webbpublicerade föreläsningar

 Selma Lagerlöf mellan pietism och lutherdom 
Föredrag av Margareta Brandby-Cöster den 27 september 2016 

Teologiska perspektiv på rättstaten 
hos Gustaf Aulén
 
Föreläsning av biskop emeritus Jonas Jonson den 29 november 2012.

  Humanismens idéhistoria
Föreläsning av professor Sven-Erik Liedman den 17 mars 2010.

Erik den helige och Gamla Uppsala
 – Om tolkningen av religiösa symboler 
vid tiden för Sveriges kristnande
 
av docent Olof Sundqvist
(
Föreläsningen hölls i anslutning till Religionsvetenskapliga sällskapets utflykt till Gamla Uppsala den 23 maj 2009.)

 Uppenbarelsekyrkan som tidsvittne – 
Nathan Söderblom och hans uppenbarelseteologi.

av fil. mag. Gunnar Wiberg 
(Föreläsningen hölls i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden i anslutning till Religionsvetenskapliga sällskapets årsmöte den 29 september 2007.)

Religionsvetenskap och teologi i ett 100-årsperspektiv - Nathan Söderblom, Tor Andrae och vår tid 
av professor Jan Hjärpe 
(
Föreläsningen hölls i anslutning till Religionsvetenskapliga sällskapets 100-årsjubileum lördagen den 14 oktober 2006.)

 

Styrelse, publikationsfond
och föredragsverksamhet under 100 år!
 

Kort historik

Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm bildades 1906 av en krets där Samuel Fries, Gottlieb Klein, Albert Björck och Lydia Wahlström var centralfigurer. De var alla vänner till Nathan Söderblom och hade tillsammans med Söderblom varit aktiva vid ett av världens tidigaste religionsvetenskapliga initiativ, den religionsvetenskapliga kongressen vid Stockholmsutställningen 1897. Björck var pastor i Swedenborgska kyrkan, Fries var den första kyrkoherden i Oscars församling och Klein var rabbin i judiska församlingen.
     Deras ambition var att genom religionsvetenskapligt samarbete verka för ökat frisinne och en tankeutveckling där religionen inte skulle ses som konserverande utan som en bidragande part i kulturutvecklingen.
     Hösten 2013 kom boken "Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige" ut på Molin & Sorgenfrei Akademiska. Se recension och bokrelease!  

 

Verksamhet

Religionsvetenskapliga sällskapet anordnar fördrag och ger publikationsstöd från sin Publikationsfond. För att få en bild av sällskapets aktuella föredragsverksamhet kan man titta i Programarkivet
    
Vill man få en historisk bild av föredragsverksamhet och stödet från publikationsfonden kan man studera den sammanställning som gjorts inför 100-årsjubileét 2006.  

 

 

I Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, från början av 1900-talet presenteras två av Religionsvetenskapliga sällskapets grundare. Se vidare! 

 

 

Medlemskap och årsavgift.

Man blir medlem genom att sätta in 100 kr på
bankgiro 577-5804
Betalningsmottagare: 
Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm.

Man förnyar också årligen sitt medlemskap 
genom att betala in 100 kr. 
Det skickas inte ut någon betalningsavi
 för den årliga medlemsavgiften. 

OBS! Glöm inte att uppge namn och adress! 
Uppge även e-postadress om sådan finns. Information till 
medlemmarna skickas i första hand via e-post. 

 

Adress

Religionsvetenskapliga sällskapet
c/o Maria Södling
Källvägen 17 
122 62 Enskede

epost: relvetsall@gmail.com 

www.religionsvetenskapligasallskapet.se  
 Webbpublicerade föreläsningar  
Programarkiv 

[sidans början]