Fotokavalkad

från Religionsvetenskapliga sällskapets 
100-årsjubileum lördagen 14 oktober 2006 
i Grillska huset i Gamla Stan i Stockholm

 

 

Del 1
Talarstolen  - före pausen

 

Göran Agrell hälsar alla välkomna och introducerar Jan Hjärpe

Göran Agrell, sällskapets ordförande, hälsar de runt 70 gästerna välkomna och introducerar professor Jan Hjärpe som håller den första föreläsningen. 

 

Professor Jan Hjärpe i talarstolen

Professor Jan Hjärpe i talarstolen där han föreläser över ämnet 
"
Religionsvetenskap och teologi i ett 100-årsperspektiv - Nathan Söderblom, 
Tor Andrae och vår tid
"

 

 

Del 2
Första pausen

 

Björn Skogar, sällskapets kassör

Sällskapets kassör Björn Skogar introducerar musikerna som gör
 sitt första framträdande i pausen mellan föreläsningarna. 

 

Levande musik i pausen och till middagsbuffén skapade en fin ram och 
en härlig stämning. Ingrid Lindskog, harpa, och Kristina Eriksson, flöjt. 

 

Diskussion och samvaro i pausen

 

Rannveig Haga, doktorand i religionshistoria

 

Foto - Håkan Ryholt  

Dunkelt ljus och handblåst glas ger paussamvaron
 en speciell stämning på denna bild 

 

Del 3
Talarstolen  - efter pausen 

 

Maria Södling, sällskapets sekreterare, introducerar 
professor Ebba Witt-Brattström, jubileets andra föreläsare 

 

Professor Ebba Witt-Brattström föreläser om Emilia Fogelklou och den heliga Birgitta

 

Del 4
Middag och kaffe

 

Foto - Gustaf Olofsson

Johanna Chin Lindgren och Lena Efrem Malik och längst till höger 
fotografen Susanne Olsson som lånat ut kameran

 

I mitten Olle Hjern, Swedenborgsällskapets ordförande, tillika en 
av veteranerna i Religionsvetenskapliga sällskapet.

 

 

 

 

Karin Andersen, journalist med inriktning mot religionsvetenskapliga frågor 

 

Foto - Gustaf Olofsson

Robert Carleson 

 

Susanne Åkerlund och Olle Hjern

 

 

Solveig Bengtsson, sällskapets revisor, och Björn Skogar, kassör i styrelsen. 

 

Carl Gustaf Olofsson (webbansvarig), Björn Skogar (kassör), 
Maria Södling (sekreterare) och Göran Agrell (ordförande). 

 

 

 [skapad 20.11.2006]