Legend och historia

några foto från Religionsvetenskapliga sällskapets föresläsningsserie februari 2012 i samverkan med ABF.

"Legend och historia i religiösa källtexter"

 

6 februari
Morton Narrow - Moses

 

foto: Simon Sorgenfrei

 

Ovan och nedan: Morton Narrowe är uppväxt och disputerad i USA men kom till Sverige i mitten på 1960-talet och har varit rabbin i Stockholm. Han föreläser här om Moses utifrån källtexter och arkeologiskt material.

 

foto: Simon Sorgenfrei

 

 

13 februari
Göran Agrell - Jesus

 

foto: Simon Sorgenfrei

 

Ovan: Göran Agrell är teologie doktor och prästutbildad. Sedan 1980 har han arbetat som lärare och folkbildare i Stockholm. Han föreläser här om Jesus i religösa källtexter.

 

 

20 februari
Mohammad Fazlhashemi - Mohammed

 foto: Simon Sorgenfrei

 

Ovan och nedan: Mohammad Fazlhashemi är professor i idéhistoria i Umeå och är en av de främsta kännarna av moderna strömningar inom islam. Han föreläser här om islams profet Muhammad.

 

foto: Simon Sorgenfrei

 

 

Foto: Simon Sorgenfrei
Bildtexter: Susanne Olsson
Bild- och webbredigering: Carl Gustaf Olofsson 
Webbpublicering: 13.3.2012

www.religionsvetenskapligasallskapet.se