Religionsvetenskapliga
sällskapets Publikationsfond

www.religionsvetenskapligasallskapet.se

 

 

Bidrag från Publikationsfonden 2005

Religionsvetenskapliga sällskapet har under 2005 gett publikationsstöd till:

Vägar - en öppen religionsdialog av Kajsa Ahlstrand. Verbum 2005
Muslimska berättelser, samlade av Jan Knappert. Fondi förlag 2005 

Därtill resebidrag till författaren Ana Valdes för skrivprojekt kring korsfararna samt driftsstöd till C G Olofsson för arbetet 
med webbplatsen Språk, tro och religion.

 

[startsidan]