www.religionsvetenskapligasallskapet.se 

 

Två recensioner av Religionsvetenskapliga sällskapets jubileumsbok: "Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige."

Redaktör för boken: Susanne Olsson. Bidragsgivare: Inga Sanner, Björn Skogar, Maria Södling, Helle Klein och Göran Agrell. Den är utgiven på Molin & Sorgenfrei Förlag. Den kan beställas på Internet via förlag som Adlibris och Bokus.   

I Svensk Kyrkotidning nr 25 (nov. 2013) hade man under den samlande rubriken "Banbrytande tänkande"  två recensioner av jubileumsboken. De var skrivna av Christer Hugo, kyrkoherde i Dalarö-Utö församling, och Hanna Stenström, teol.dr i Nya Testamentets exegetik och med feministteologi som specialitet. De är tillgängliga här i nedanstående pdf-fil med tillstånd av såväl Svensk Kyrkotidning som skribenter. Webbpublicering den 23 januari 2014. 

Två recensioner i Svensk Kyrkotidning:
Banbrytande tänkande - pdf-fil.

 

Svensk Kyrkotidning (SKT) utges av Svenska kyrkan och kan beskrivas som prästernas tidning. Utöver artiklar, debatt och recensioner med Svensk kyrkotidning - logoanknytning till teologi och kyrkans liv finns som stående inslag predikoförberedelser under vinjetten "Inför Gudstjänsten". Den utkommer var fjortonde dag. 2014 är den inne på sin 110:e årgång. Svensk Kyrkotidning finns på de flesta större bibliotek.

 

Bokreleasen den 1 september 2013.
webbpublicerade föreläsningar 

www.religionsvetenskapligasallskapet.se 

[sidans början]