Religionsvetenskapliga
sällskapet 1906 - 2006

www.religionsvetenskapligasallskapet.se

 

Inför 100-årsjubileet har vi sammanställt de uppgifter vi har om Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm vad gäller

Styrelsens sammansättning,
Publikationsfondens användning
Föredragsverksamheten.

Tyvärr saknar vi protokoll och verksamhetsberättelser från tiden fr o m 1931 t o m 1958.

Om det är någon av sällskapets medlemmar eller andra som läser detta och har uppgifter om dessa år – hör då av er till sällskapets ordförande:
Göran Agrell, Fleminggatan 70, 112 45 Stockholm
Tel 070 – 492 61 13
E-mail
goran.agrell@comhem.se

Ovanstående är inledningen till sammanställningen som gjordes inför Sällskapets 100-årsjubileum. 
Den kan laddas ner här som ett pdf-dokument
(uppdaterad - 2006-10-16)

 

[startsidan]